download in PDF Nederlands. download in PDF English.


PERSBERICHT 2018 (nl)
René van Helsdingen trio


Betoverende jazz van drie gerenommeerde instrumentalisten.
Geďmproviseerde muziek gespeeld door een pianist, een bassist en een drummer.


René van Helsdingen – piano
Jos Machtel – contrabas
Henk Zomer – slagwerk

Rene van Helsdingen is een bijzondere musicus uit Neerlands Jazz archief. Gedurende zijn 40 jarige professionele loopbaan heeft René geproduceerd voor veel verschillende platenlabels, zoals Virgin, Timeless, Turning Point Records, WEA, Dureco, Zebra Acoustic, Pacific Muziek, Munich Records, demajors Independent Music Industry Jakarta en zijn eigen labels Relukreul records en Helsdingen Music. Zijn piano werk is gearticuleerd, boeiend, virtuoos en poëtisch. Hij speelt eigen werk.

Thematische muziek beschrijving van het trio:

Ouwe jongens krentenbrood
Een onderlinge geheime samenwerking tussen ervaren lieden. Communicatief
Afgesproken en onverwacht
Uiteindelijk wordt niets meer nageleefd en begint een hoorbare reis naar het onbekende.
Individueel en verbonden
Doeltreffend verplaatst de bassist, de grondtoon, kiest het slagwerk een andere tijd, raast de piano een vreemd lied, spiritueel alle drie verbonden.
Onuitstaanbaar en zoet
Bij wijle schreeuwt het instrument van pijn, woede, liefde en verveling en soms, verzacht door romantiek, huilt het.
Bloot en bescheiden
Zij zijn als naakte mensen, kwetsbaar op een podium. Mooi en gebalanceerd door bescheidenheid.
Lik op stuk
Het trio is een alerte eenheid van muzikanten die elkaar aanvoelen en reageren op initiatief. Ieder geeft een comfortabele wolk voor de ander, stuwend en vooruitkijkend.
Ego en weldaad
Een drietal wat niet meer kan zonder publiek.
Te pas en te onpas
Ongeraakt door fouten en met een sterk karakter manifesteert de improvisatie.
Authentiek en trouw
Originele jazz in de voetsporen van de moderne Jazz Era
Ongecontroleerd en rustig
De uitvoering is gestuurd door emotie, moedig explosief en met risico’s. Een zoektocht van vrije geluiden en improvisaties in alle rust vertolkt.
Gearrangeerd en onvoorbereid
De noten en vereiste dynamiek  staan genoteerd en toch weet je nooit wat er te horen gebracht wordt.

Onder andere bekend van:

René van Helsdingen: -  Wereld reizen met de “Stage Bus” en het Helsdingen trio featuring Henry the Skipper Franklin, Donald Dean, Don Mumford, Kent Brinkley, Marcello Pellitteri, Essiet Okon Essiet, Billy Cobham, Brian Batie, Luluk Purwanto, John Butler, Wiro Mahieu, Egbert van Gruytjuyzen, Peter Guidi, Dale Barlow.
Jos Machtel: - Het BJO Brussels Jazz Orchestra en het Maarten van der Grinten/ Benjamin Herman 4tet.
Henk Zomer: - Scope (Atlantic 1973) en Trio Rob Franken.


Voor meer informatie: www.renevanhelsdingen.com

Concerten worden verzorgd door:
Ron Jaspers
RJ Management
tel: +316 4896 3216
email: info@artistontheroad.com
www.artistontheroad.com

 

PRESS RELEASE 2018 (Eng)

René van Helsdingen trio


Enchanting jazz by three renowned instrumentalists.
Improvised music played by a pianist, a bass player and a drummer

René van Helsdingen – piano
Jos Machtel – bass
Henk Zomer – drums

Rene van Helsdingen is a extraordinary musician from the Dutch Jazz archives. During his 40-year professional career, René has produced for a wide variety of record labels, such as Virgin, Timeless, Turning Point Records, WEA, Dureco, Zebra Acoustic, Pacific Music, Munich Records, demajors Independent Music Industry Jakarta and his own labels Relukreul records and Helsdingen Music . His piano work is articulate, fascinating, virtuoso and poetic. He plays his own works.

Thematic music description of the trio:

The good old boys
A mutual secret collaboration between experienced people. Communicative
Agreed and unexpected
Eventually nothing is being respected and an audible journey to the unknown begins.
Individual and affiliated
Effectively the bassist moves the keynote, the drummer changes time, the piano rages a strange song, spiritually all three connected.
Unbearable and sweet
At times, the instrument screams of pain, anger, love and boredom and sometimes, softened by romance it cries.
Exposed and modest
They are as naked people, vulnerable on a stage. Beautiful and balanced by modesty.
Instant payback
The trio is an alert unit of musicians who know each other and respond to initiative. They set up comfortable clouds for each other, pushing forward and looking ahead.
Ego and benefaction
A trio that no longer can perform without an audience.
Whether appropriate or not 
The improvisation manifests itself, unaffected by errors and with a strong character.
Authentic and faithful
Original jazz in the footsteps of the modern Jazz Era.
Wild and peaceful
The performance is driven by emotion, courageously explosive and with risks. A quest of free sounds and sereen improvisations.
Arranged and unprepared
The notes and required dynamics are noted and yet you never know what will be played.

Among other things, known from:

René van Helsdingen: -  Traveling the world with “The Stage Bus” and the Helsdingen trio featuring Henry the Skipper Franklin, Donald Dean, Don Mumford, Belinda Moody, Victor de Boo, Kent Brinkley, Marcello Pellitteri, Essiet Okon Essiet, Billy Cobham, Brian Batie, Luluk Purwanto, John Butler, Wiro Mahieu, Egbert van Gruythuyzen, Peter Guidi, Dale Barlow.
Jos Machtel: - The BJO Brussels Jazz Orchestra and the Maarten van der Grinten/ Benjamin Herman 4tet.
Henk Zomer: - Scope (Atlantic 1973) and Trio Rob Franken.

for more information: www.renevanhelsdingen.com

for bookings:
Ron Jaspers
RJ Management
tel: +316 4896 3216
email: info@artistontheroad.com
www.artistontheroad.com

 

 

 

 

Helsdingen Music copyrighted © 2018. All rights reserved
Email: hmbv@xs4all.nl
Home page